Skip to main content

20-08-2008

Randstedelijke Rekenkamer

Bijsturen met de begroting – provincie Noord-Holland

Samenvatting

Onderbesteding is een belangrijk signaal voor Provinciale Staten. Als uit de jaarstukken blijkt dat (veel) minder geld is uitgegeven dan begroot, kan dit betekenen dat bepaald beleid niet is uitgevoerd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft, met onderbesteding als uitgangspunt, onderzocht of PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht hebben in de voortgang van de uitvoering van de begroting en of voldoende is bijgestuurd indien hier aanleiding toe was.

Onderzoeksvraag

Hebben PS gedurende het begrotingsjaar voldoende inzicht in de voortgang van de uitvoering van de begroting, leidt dit tot concrete acties en worden de kaders in voldoende mate bijgesteld?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten