04-01-2010

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan

Grondbeleid Achtkarspelen 2005 – 2008

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân, de gemeenschappelijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland, heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk grondbeleid. Het onderzoek spitst zich toe op de beheersing van de financiële risico’s.

Onderzoeksvraag

In hoeverre kan de gemeenteraad op basis van de hem aangeboden informatie over grondbeleid en grondexploitaties het financiële risico daarvan voldoende beheersen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Noordoost Fryslan
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.