Skip to main content

18-12-2007

Randstedelijke Rekenkamer

Meldingsvoorschrift in vergunningen voor grondwateronttrekkingen – provincie Noord-Holland

Samenvatting

In de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland vinden grote grondwateronttrekkingen plaats. Als die plotseling worden stopgezet, kan dit leiden tot verhoging van de grondwaterstand en daarmee tot overlast voor de omgeving. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de vier provincies een meldingsvoorschrift in de vergunningen voor grondwateronttrekkingen hebben opgenomen, zodat bij stopzetting of vermindering van grondwateronttrekkingen het risico op overlast via maatregelen kan worden beperkt. In de provincie Noord-Holland heeft de Rekenkamer gekozen voor de voormalige onttrekking door PWN in Zuid-Kennemerland.

Onderzoeksvraag

Heeft de provincie door het opnemen van een meldingsvoorschrift voor vermindering of stopzetting van de
grondwateronttrekking in de vergunning het risico op grondwateroverlast beperkt?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten