Skip to main content

07-05-2012

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Kostentoerekening en kostendekking afvalstoffenheffing, rioolheffing, bouwleges en leges Burgerzaken gemeente Achtkarspelen

Samenvatting

De rekenkamercommissie van Achtkarspelen gaf de Adviesgroep WOZ & Lokale Heffingen van Deloitte Belastingadviseurs BV opdracht om de kostentoerekening en kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de leges omgevingsvergunningen en de leges burgerzaken van de gemeente Achtkarspelen te onderzoeken. Gevraagd is ook conclusies te trekken en een aanzet voor aanbevelingen te doen. Deloitte heeft op 3 april 2012 een eindrapport uitgebracht.

Onderzoeksvraag

Zijn de tarieven en de toerekeningssystematiek van de leges/heffingen van 2011 volgens de daarvoor landelijk geldende wettelijke uitgangspunten en de gemeentelijke besluiten vastgesteld c.q. opgesteld en uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Gericht op
gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten