Skip to main content

24-04-2007

Randstedelijke Rekenkamer

Provinciaal gesubsidieerd jeugdzorgaanbod – provincie Utrecht

Samenvatting

Jongeren hebben een wettelijk recht op jeugdzorg. De provincies zijn er verantwoordelijk voor, dat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk worden geholpen met het beschikbare geld. Het is daarom van belang dat de provincies hun budget voor jeugdzorg efficiënt en effectief besteden. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door goede afspraken te maken met instellingen die zorg aanbieden of door concurrentie tussen deze instellingen te bevorderen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de provincie Utrecht hier aandacht aan besteedt. Er is niet beoordeeld of de jeugdzorg die de provincie subsidieert daadwerkelijk efficiënt en effectief is.

Onderzoeksvraag

Hoe geeft de provincie invulling aan haar verantwoordelijkheid een doelmatig en doeltreffend zorgaanbod te realiseren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten