Skip to main content

02-04-2007

Randstedelijke Rekenkamer

Grip op Grote projecten – provincie Noord-Holland

Samenvatting

De provincie Noord-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk het Wieringerrandmeer en de reconstructie van de oostelijke ring van Alkmaar (N242), is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.

Onderzoeksvraag

Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend?
Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Noord-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten