Skip to main content

18-01-2007

Randstedelijke Rekenkamer

Grip op Grote projecten – provincie Utrecht

Samenvatting

Voor een provincie zijn grote projecten een middel om ambitieuze (beleids)doelen te realiseren. Vaak zijn dit projecten waarbij allerlei partijen betrokken zijn, zoals andere overheden, private partijen en maatschappelijke instellingen. De provincie heeft hierbij vaak verschillende rollen: die van initiator, financier en/of regisseur. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Provinciale Staten van Utrecht grip hebben op grote projecten: hoe oefenen PS hun rol uit bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording.

Onderzoeksvraag

Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend?
Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Utrecht
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten