Skip to main content

12-07-2007

Randstedelijke Rekenkamer

Grip op Grote projecten – provincie Zuid-Holland

Samenvatting

De provincie Zuid-Holland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee projecten, namelijk de RijnGouwelijn Oost en de N470, is gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.

Onderzoeksvraag

Wanneer zijn de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS toereikend?
Hoe vinden de besluitvorming over en de controle op grote projecten door PS plaats?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten