24-10-2006

Randstedelijke Rekenkamer

Kennis van eigen kunnen – provincie Zuid-Holland

Samenvatting

De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de controle van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op het gevoerde bestuur. Er is onderzocht hoe de provincies de doeltreffendheid (worden de doelen gerealiseerd?), doelmatigheid (gebeurt dit zo efficiënt mogelijk?) en rechtmatigheid (gebeurt het volgens de regels?) van het eigen handelen controleren. Dit heeft geresulteerd in het rapport “Kennis van eigen kunnen”.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze controleert de provincie de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het eigen handelen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.