Skip to main content

28-08-2014

Rekenkamer Hilversum

Terugblik

Samenvatting

Op 26 maart 2014 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De verkiezingen hebben erin geresulteerd dat er maar liefst 18 nieuwe mensen zitting hebben in de gemeenteraad. Dit is voor de rekenkamer aanleiding om terug te blikken op haar onderzoeken sinds de oprichting in 2005 tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Wat waren de belangrijkste conclusies en wat heeft de raad besloten met de onderzoeken en de aanbevelingen van de rekenkamer te doen? Met dit document wordt alle essentiële informatie ten aanzien van eerdere rekenkameronderzoeken “overgedragen”. De Rekenkamer Hilversum wil hiermee de continuïteit en de doorwerking van haar onderzoeken borgen.

Onderzoeksvraag

Het rapport betreft een overzicht van alle rekenkameronderzoeken in Hilversum vanaf 2006.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeente Hilversum
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Ingestuurd door
Dorien Verloop
E-mailadres
d.verloop@tele2.nl

Documenten