Skip to main content

02-07-2007

Rekenkamercommissie Coevorden

Investeer in inkoop – Inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Coevorden 2004-2006

Samenvatting

Bij de gemeente Coevorden heeft inkoop als vak geen aandacht gekregen. Inkoop is versnipperd, inkoopbeleid is er nauwelijks en inkoop wordt niet centraal gecoördineerd. Hierdoor laat de gemeente Coevorden zeer waarschijnlijk kansen op inkoopvoordelen liggen. Dit concludeert de Rekenkamercommissie Coevorden in het rapport “Investeer in inkoop”.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de inkoop door de gemeente Coevorden in de jaren 2004 tot en met 2006 rechtmatig, doelmatig en doeltreffend plaatsgevonden en in hoeverre heeft de gemeente hiervoor procesmatige waarborgen opgesteld?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Caroline Loomans
E-mailadres
caroline.loomans@nvrr.nl

Documenten