Skip to main content

01-02-2009

Rekenkamercommissie Coevorden

Verloren ambitie. Geprivatiseerde sportaccommodaties in de praktijk (Eindrapport)

Samenvatting

De gemeente Coevorden heeft sinds de herindeling van 1998 de ambitie gehad om sportaccommodaties te privatiseren. Zij heeft die ambitie niet in beleid uitgewerkt, noch in de praktijk waargemaakt: sindsdien zijn maar twee van de tientallen gemeentelijke sportaccommodaties geprivatiseerd (CTC en Bosbad Noord-Sleen). De ambitie om te privatiseren lijkt verloren.

Onderzoeksvraag

Wat is de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en beheer voor de geprivatiseerde sportaccommodaties?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Coevorden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Ingestuurd door
Caroline Loomans
E-mailadres
caroline.loomans@nvrr.nl

Documenten