Skip to main content

01-10-2012

Rekenkamercommissie Amstelveen

Onderzoek naar het (top)sportbeleid van de gemeente Amstelveen

Samenvatting

Vanaf 2007 is er sprake van verdere ontwikkeling van topsport in Amstelveen. De gemeente heeft in dat jaar gekozen voor een groei naar een stevige en gezonde basis voor topsport in Amstelveen met perspectief op continuïteit. De rekenkamer heeft in 2012 besloten een onderzoek uit te voeren naar het gemeentelijk topsportbeleid . Op basis van de beschikbare informatie heeft de raad onvoldoende zicht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk topsportbeleid, waardoor hij onvoldoende invulling kan geven aan zijn sturende taak en eventuele bijstellingen niet goed beredeneerd en onderbouwd kunnen worden.

Onderzoeksvraag

Is het topsportbeleid van de gemeente Amstelveen doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Amstelveen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Ingestuurd door
B.Dorland
E-mailadres
b.dorland@amstelveen.nl

Documenten