Skip to main content

21-04-2014

Rekenkamercommissie Nunspeet

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

Samenvatting

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek te starten naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. De Rekenkamercommissie wil duidelijkheid krijgen over het beleid, beheer en onderhoud op het terrein van kapitaalgoederen in het algemeen en van wegen en riolering in het bijzonder. BMC heeft dit onderzoek uitgevoerd in de vier gemeenten.

Onderzoeksvraag

Zijn beleid, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen doelmatig en doeltreffend georganiseerd, kan op doelmatige en doeltreffende wijze worden (bij)gestuurd en worden beheer en onderhoud doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Nunspeet
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Nunspeet
Ingestuurd door
S. van Klompenburg
E-mailadres
s.van.klompenburg@nunspeet.nl

Documenten

Externe link