Skip to main content

23-09-2014

Rekenkamer Utrecht

Jeugdhulp in ontwikkeling. Een onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg in Utrecht.

Samenvatting

Gemeente houdt rekening met kansen/risico’s en werkt hard aan voorbereidingen. Maar: er moet nog veel gebeuren; de volgende risico’s blijven actueel:
Tijdig de juiste hulp: onzeker of voldoende zorg is ingekocht / afbouw oude vormen jeugdzorg terwijl nieuwe hulpvormen in ontwikkeling zijn / positief effect ‘eigen kracht’ overschat / buurtteams zijn per 1 januari 2015 nog niet overal opgebouwd.
Goedkopere jeugdzorg: in de praktijk moet blijken of het beroep op dure aanvullende zorg afneemt / cliëntvolumes zijn onzeker / boeggolf lichtere hulp. Kostenbeheersing onvoldoende uitgewerkt.
Maatregelen gemeente staan in de kinderschoenen, effecten zijn weinig concreet. Gemeenteraad heeft scherpe voortgangsrapportage nodig.

Onderzoeksvraag

Houdt de gemeente Utrecht bij de transformatie van de Jeugdzorg in voldoende mate rekening met kansen en risico’s om te komen tot een doeltreffende en doelmatige Jeugdzorg?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Utrecht
Ingestuurd door
Mario van den Berg
E-mailadres
mario.van.den.berg@utrecht.nl

Documenten