Skip to main content

10-10-2013

Rekenkamercommissie Alkmaar

Evaluatie doorwerking onderzoek ‘Grip op de woningbouwproductie’

Samenvatting

De rkc heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de sturing en regie op de woningbouwproductie. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd voor eht bijstellen van processen en aanpakken rond woningbouwplanning. In het doorwerkonderzoek is onderzocht of de aanbevelingen uit het rapport van 2009 zijn uitgevoerd. Ook is gekeken of de aanbevelingen uit 2009 nog relevant zijn in de huidige periode.

Onderzoeksvraag

Zijn de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Grip op de woningbouwproductie’ uit 2009 uitgevoerd en zijn de aanbevelingen uit 2009 nog relevant in de huidige periode?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Ingestuurd door
J.F. Ningen
E-mailadres
jningen@alkmaar.nl

Documenten