Skip to main content

11-09-2012

Rekenkamercommissie Alkmaar

Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin in Alkmaar

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd samen met de AR en 42 gemeenten en betreft een onderzoek op hoofdlijnen. Alle gemeenten in Nederland moesten eind 2011 een CJG hebben, een netwerk waar laagdrempelig opvoed- en opgroeiondersteuning wordt aangeboden aan ouders, jongeren tot 23 jaar en professionals, met een fysieke plek in de wijk.

Onderzoeksvraag

Ligt de CJG-vorming in Alkmaar op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt het CJG als middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen tot 23 jaar en aan de coordinatie van zorg (één gezin, één plan)?

Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Onderzoek uitgevoerd samen met de AR.
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Ingestuurd door
J.F. Ningen
E-mailadres
jningen@alkmaar.nl

Documenten