13-06-2012

Rekenkamercommissie Alkmaar

Evaluatie risicomanagement van grote projecten

Samenvatting

De rkc heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het risicomanagement van grote projecten. Hiertoe zijn 6 grote projecten onderzocht, waarvan 3 diepgaand. De uitkomst is dat er nog verbeterpunten zijn voor wat betreft de verantwoording van keuzes, uitvoering van risicoanalyses, als ook voor de sturing en kaderstelling.

Onderzoeksvraag

Hoe en in welke mate heeft de gemeente Alkmaar het risicomanagement van grote projecten georganiseerd en geborgd, zodat de diverse risico’s die zich kunnen voordoen voldoende beheerst worden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Alkmaar
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Ingestuurd door
J.F. Ningen
E-mailadres
jningen@alkmaar.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.