Skip to main content

03-10-2014

Rekenkamercommissie Veldhoven

Regionaal denken. Én doen!

Samenvatting

Het rapport geeft inzicht in de regionale samenwerkingsverbanden, de motieven die tot samenwerking hebben geleid en bevat een afwegingskader en checklist voor toekomstige vormen van samenwerking

Onderzoeksvraag

Het inzichtelijk maken van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarin Veldhoven opereert, motieven daarvoor, de sturingsmogelijkheden en het rendement

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veldhoven
Ingestuurd door
J.M. van Berlo
E-mailadres
j.vanberlo02@onsnet.nu

Documenten