Skip to main content

01-07-2010

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Rapport van bevindingen Blauwestad

Samenvatting

Dit rapport van bevindingen Blauwestad bevat alle feiten waarop het bestuurlijke rapport op is gebaseerd en onderzoekt in hoeverre heeft de gekozen PPS-constructie heeft bijgedragen aan het realiseren van hetgeen met het project Blauwestad wordt beoogd. In afgeleide daarvan is gekeken in hoeverre Gedeputeerde Staten in staat zijn geweest het publieke belang te waarborgen en zij door de (mate en wijze van) sturing en regievoering hun verantwoordelijkheid voor het project hebben kunnen waarmaken. Zijn Provinciale Staten in staat geweest het publieke belang te waarborgen en hebben zijn hun controlerende taak kunnen uitoefenen? Het rapport is opgedeeld in de deelfases die in dit project te onderscheiden zijn geweest. (zie ook eindrapport)

Onderzoeksvraag

De deelvragen n.a.v. de algemene vraagstelling uit de samenvatting zijn als volgt:
– verloop van het proces: doelmatig en doeltreffend in het licht van de doelstelling van het project Blauwestad?
„ – PPS-constructie: doelmatig en doeltreffend in het licht van doel van het project en voorwaarden aanwezig voor borging publiek belang?
„ – informatievoorziening: rol van vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht (ten aanzien) van (bepaalde) informatie op
de sturing, besluitvorming en democratische controle?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
provincie Groningen
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
N. van Honschoten
E-mailadres
n.vanhonschoten@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten

Externe link