Skip to main content

23-09-2014

Rekenkamer Den Haag

Decentralisatie jeugdzorg

Samenvatting

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel daarin voorziet. De Rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren. Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe hier mee om te gaan ontbreekt.

Onderzoeksvraag

In hoeverre houdt de gemeente Den Haag bij de transitie en transformatie van de jeugdzorg in voldoende mate rekening met kansen en risico’s om te komen tot een doeltreffende en doelmatige jeugdzorg?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
E-mailadres
leonie.vanderplas@denhaag.nl

Documenten