Skip to main content

30-09-2014

Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Digitale dienstverlening gepeild

Samenvatting

In de lijn met de landelijke ontwikkeling op het gebied van e-dienstverlening is HDSR voortvarend gestart met de digitale dienstverlening. In de realisatie is stagnatie opgetreden. Er is geen helder bestuurlijk kader. Met de huidige aanpak van de digitale dienstverlening van het waterschap zullen de in het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) gestelde doelen niet (tijdig) worden gerealiseerd.

Onderzoeksvraag

Huidige stand van zaken m.b.t. de digitale dienstverlening bij HDSR en in hoeverre wordt hiermee − bezien vanuit de burgers en bedrijven − invulling gegeven aan het bredere beleid voor de overheden.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
overheidsinstantie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Ingestuurd door
Govert Kamperman
E-mailadres
kamperman.g@hdsr.nl

Documenten