Skip to main content

15-08-2013

Rekenkamercommissie Heemstede

Uniformiteit in maatwerk (Heemstede 2013)

Samenvatting

Een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval
en groenbedrijf De Meerlanden

Onderzoeksvraag

Heeft de uitbesteding van de gemeentelijke taken bij De Meerlanden het beoogde resultaat opgeleverd?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Ingestuurd door
Inge Boon
E-mailadres
iboon@heemstede.nl

Externe link