Skip to main content

25-04-2008

Rekenkamercommissie Heemstede

Voor en door burgers? Heemstede (2008)

Samenvatting

Het gemeentebestuur van Heemstede vindt het belangrijk om burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Deze aandacht voor inspraak is in de vorige bestuursperiode ingezet. De ambitie van het huidige gemeentebestuur is hoog. Voor de rekenkamercommissie van Heemstede is deze ambitie van het gemeentebestuur
een goede reden om de praktijk van de inspraak in Heemstede te onderzoeken. Wat
komt er van de inspraak in Heemstede terecht? Van welke inspraakmogelijkheden maken
de burgers in Heemstede gebruik? Hoeveel kost de inspraak? Zijn de condities voor de
inspraak voldoende?

Onderzoeksvraag

Wat komt er van de inspraak in Heemstede terecht? Van welke inspraakmogelijkheden maken de burgers in Heemstede gebruik? Hoeveel kost de inspraak? Zijn de condities voor de inspraak voldoende? Wat is het uiteindelijke effect van de inspraak? In hoeverre zijn burgers tevreden over de inspraak?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Ingestuurd door
Inge Boon
E-mailadres
iboon@heemstede.nl

Externe link