Skip to main content

01-08-2007

Rekenkamercommissie Heemstede

Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in de sturings- en controlemogelijkheden die gemeenteraden hebben op GR’s, de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en de eventuele problemen die zich daarbij voordoen. Het onderzoeksrapport moet raadsleden van de deelnemende gemeenten helderheid verschaffen over hun rol in de democratische controle van GR’s, en moet waar mogelijk aanbevelingen voor verbetering aandragen.

Onderzoeksvraag

In welke mate kunnen de gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in gemeenschappelijke regelingen sturing en controle uitoefenen op die gemeenschappelijk regelingen?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Ingestuurd door
Inge Boon
E-mailadres
iboon@heemstede.nl

Externe link