Skip to main content

21-02-2014

Rekenkamer Nijmegen

Voortijdig schoolverlaters

Samenvatting

Het onderzoek bestaat uit drie delen:
1. Quick scan, met een toelichting op het veld
2. Het tweede deel geeft cijfers over Nijmegen. Hierin staan ook vergelijkingen met andere grote steden en scholen.
3. In het derde deel staat hoe de zorg op scholen geregeld is en hoe die samenhangt met de zorg buiten de school.

Onderzoeksvraag

Hoe zit het veld in elkaar? Hoe doet Nijmegen het cijfermatig? Hoe is de zorg op scholen geregeld en hoe hangt die samen met de zorg buiten de school?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
j.smink@nijmegen.nl

Externe link