Skip to main content

18-04-2014

Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland

De harde en de zachte kanten van het asfalt gem. Berkelland

Samenvatting

Scan naar de kosten van beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet Berkelland

Onderzoeksvraag

Wat zijn de kosten van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk wegennet en hoe verhouden die zich tot de kosten van vergelijkbare gemeenten? Hoe tevreden zijn de inwoners over het onderhoud van de wegen? Komt het beeld van de inwoners overeen met het beeld van de ambtenaren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente Berkelland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland
Ingestuurd door
Hans Valkenburg
E-mailadres
h.valkenburg@montferland.info

Documenten