Skip to main content

04-11-2014

Randstedelijke Rekenkamer

Natuurbeleid EHS onder de loep – Provincie Zuid-Holland

Samenvatting

Rijk en provincies maakten voor de periode 2007-2013 kwantitatieve afspraken over de verwerving, inrichting en ontsnippering van natuur en particulier en agrarisch natuurbeheer. De provincies hebben met de start van het ILG een steeds belangrijkere taak gekregen op het terrein van natuur. Door verdere decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies is deze provinciale rol verder vergroot. Dit maakt het natuurbeleid in toenemende mate onderwerp van sturing en controle door Provinciale Staten (PS). Het is belangrijk om te weten of de formulering van het natuurbeleid recht doet aan de provinciale doelen en hoe PS hierover worden geïnformeerd.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de formulering van het natuurbeleid en de verantwoording hierover aan PS?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Documenten