Skip to main content

31-10-2014

Rekenkamer Zeeland

“Deelnemingen: overzicht en inzicht”

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over deelnemingen. Het onderzoek is mede uitgevoerd door Integis BV in opdracht van de Rekenkamer Zeeland.

In dit rapport beschrijft de Rekenkamer de resultaten van het onderzoek naar informatiestromen tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op het terrein van deelnemingen en doet aanbevelingen om de informatievoorziening te verbeteren en te verhelderen .

Onderzoeksvraag

Op welke wijze worden Provinciale Staten van Zeeland geïnformeerd over zaken met betrekking tot deelnemingen en de daarmee samenhangende risico’s ?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Provincie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Zeeland
Ingestuurd door
Rekenkamer Zeeland/Evi Dombi
E-mailadres
rekenkamer@zeeland.nl

Documenten