Skip to main content

20-12-2013

Rekenkamercommissie Brunssum

Decentralisaties Sociale Domein

Samenvatting

Rekenkamerbrief met kaders en oplossingsrichtingen met betrekking tot de decentralisatie en transitie in het sociale domein. De brief reikt de raad varianten en opties die open staan en schetst risico’s van deze opties, op 7 terreinen: sturing/opdrachtgeverschap, toegang, aanbod, gemeentelijke organisatie en ICT, financiën, burger- en cliëntenparticipatie en verantwoording.

Onderzoeksvraag

Geen centrale onderzoeksvraag, op schets na van beleidsopties en risico’s.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Brunssum
Ingestuurd door
Drs. E.J.M. Lemmens
E-mailadres
etienne@rekenkamersparkstadlimburg.nl

Documenten