Skip to main content

05-11-2014

Rekenkamer Hilversum

Nazorgonderzoek Onderwijshuisvesting

Samenvatting

De Rekenkamer Hilversum komt op grond van haar nazorgonderzoek tot de conclusie dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek van 4,5 jaar geleden grotendeels zijn doorgevoerd en dat de administratieve beheersing en informatievoorziening aan de raad, sterk is verbeterd.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is door het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek “Een dak boven het hoofd” en het aanvullend onderzoek Onderwijshuisvesting?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Hilversum
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Ingestuurd door
Dorien Verloop
E-mailadres
d.verloop@hilversum.nl

Documenten