Skip to main content

12-11-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Amsterdams klimaatbeleid: Effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidie om de CO2 uitstoot te verminderen door corporatiewoningen energiezuinig te maken. Er is ook gekeken naar neveneffecten zoals wooncomfort en de betaalbaarheid van de energierekening.

Onderzoeksvraag

Leidt de labelstappensubsidie tot een daadwerkelijke vermindering in het energieverbruik en CO2-uitstoot?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
klimaatbeleid
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link