Skip to main content

13-11-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Verkenning reacties op moties en schriftelijke vragen

Samenvatting

De gemeenteraad kan op verschillende manieren haar wensen over het te voeren beleid aan het college van B&W duidelijk maken. Dit doet ze onder meer door moties aan te nemen of schriftelijke vragen te stellen. De rekenkamer onderzocht op welke wijze het college hierop reageert.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt de uitvoering van aangenomen moties en de beantwoording van schriftelijke vragen in de gemeente Amsterdam?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link