Skip to main content

18-11-2014

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Handhaving en legalisering in de gemeente Bunnik

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd naar de handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de besluitvorming betreffende handhaving in de periode 2012-2013 volgens de regels verloopt. Het handhavingsproces verliep in deze periode duidelijk, transparant en onpartijdig.

Onderzoeksvraag

Handelt het college volgens de wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid bij handhaving en legalisering en is het onderliggende proces duidelijk, onpartijdig en transparant?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
info@rkvalleienveluwerand.nl

Documenten