Skip to main content

25-08-2014

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Inwonersparticipatie Leusden

Samenvatting

Uit het onderzoek naar inwonerparticipatie is geconstateerd dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en kunde vanuit de samenleving meer benutten. Daarvoor hanteert de gemeente als uitgangspunt: “De samenleving voorop”.

Onderzoeksvraag

Hoe geeft de gemeente Leusden vorm aan het participatiebeleid en hoe werkt dit in de praktijk?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
info@rkvalleienveluwerand.nl

Documenten