28-10-2013

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Regionale samenwerking

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft in vijf gemeenten de regionale samenwerking onderzocht aan de hand van drie samenwerkingen. De effectiviteit van de samenwerkingen is niet goed vast te stellen, omdat uit de verantwoordingsinformatie niet goed af te leiden is wat de resultaten, kosten en effecten zijn voor de gemeenten in relatie tot de doelstellingen. De gemeenteraden kunnen moeilijk sturen door gebrek aan voldoende stuurinformatie.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van regionale samenwerkingen?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeenten
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
E-mailadres
info@rkvalleienveluwerand.nl

Externe link

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.