Skip to main content

01-07-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Samenvatting

Ruim drie jaar na het rapport ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen – een aaneenschakeling van processen‘ onderzocht de rekenkamer hoe het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachtewisselingen behandeling in de gemeenteraad?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link