Skip to main content

04-12-2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Samenvatting

Horeca is belangrijk voor Amsterdam, maar kan voor de bewoners ook een bron van overlast zijn. Wij onderzochten in hoeverre de afhandeling van horecaklachten efficiënt is ingericht en of de gemeente ervan kan leren.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is de klachtenregistratie en –afhandeling efficiënt en zodanig ingericht dat de organisatie ervan kan leren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link