Skip to main content

03-03-2014

Rekenkamercommissie Cranendonck

Naar meer rendement van rekenkameronderzoek

Samenvatting

Een onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Cranendonck. De rekenkamercommissie kijkt naar lessen en verbetertips voor de verschillende spelers binnen de gemeente: gemeenteraad, college van B&W, de
ambtelijke organisatie als ook voor de rekenkamercommissie zelf.

Onderzoeksvraag

Hoe is binnen de gemeente omgegaan met de aanbevelingen uit de tot nu toe door de rekenkamercommissie uitgebrachte onderzoeken en hebben die aanbevelingen geleid tot verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Cranendonck
Ingestuurd door
Angelique Hubens
E-mailadres
hubens@ahadata.nl

Documenten