Skip to main content

06-10-2014

Rekenkamercommissie Cranendonck

Vaart uit verankerde visie

Samenvatting

De gemeente Cranendonck beschikt over een Strategische Visie 2009-2024. Dit zou een cruciaal instrument moeten zijn om sturing te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van Cranendonck. In 2014 onderzocht de rekenkamercommissie in hoeverre de Strategische Visie als sturingsinstrument daadwerkelijk is gebruikt in het gemeentelijk beleid.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de Strategische Visie Cranendonck tot nu toe gewerkt als sturingsinstrument voor de raad, het college en de ambtelijke organisatie?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Cranendonck
Ingestuurd door
Angelique Hubens
E-mailadres
hubens@ahadata.nl

Documenten