Skip to main content

05-11-2014

Rekenkamercommissie Hoorn

Participatiewet en verantwoording

Samenvatting

Met dit rapport heeft de rekenkamercommissie de gemeente Hoorn kunnen versterken in de voorbereiding op de decentralisatie per 1 januari 2015. Het onderzoek is vooral gericht op de verantwoording over de uitvoering van Participatiewet en de controlerende rol van de
gemeenteraad daarbij ten gunste van het uiteindelijke doel: optimale ondersteuning van de doelgroep van de Participatiewet.

Onderzoeksvraag

“Met welke informatie worden de uitgaven, prestaties en effecten van de Participatiewet inzichtelijk gemaakt en hoe kan deze informatie op efficiënte wijze gebundeld worden zodat het de gemeenteraad in staat stelt controle uit te oefenen?”

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers met elkaar
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Voorbereiding op de decentralisatie in het sociale domein per 1-1-2015
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Ingestuurd door
Aarjen Slot
E-mailadres
Aarjen.Slot@gmail.com

Documenten