Skip to main content

06-02-2015

Delftse Rekenkamer

De Delftse zorgstructuur rondom leerlingen. De gemeente een Zorg?

Samenvatting

De Delftse Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de zorgstructuur rondom leerlingen en de aansluiting tussen de zorg binnen het onderwijs en het gemeentelijk beleid rond zorg voor jeugd. De rekenkamer wil met het onderzoek de gemeenteraad faciliteren in haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (nieuwe integrale) zorg voor jeugd.

Onderzoeksvraag

Hoe functioneert de Delftse zorgstructuur rondom leerlingen, welke resultaten worden daarmee behaald, met name wat betreft het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, en hoe pakt de gemeente Delft haar rol in deze op?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten