03-12-2014

Delftse Rekenkamer

Quick scan realisatie bezuinigingen Delft. Wat betekenen de bezuinigingen uit de periode

Samenvatting

De Delftse Rekenkamer heeft in december 2014 – met het oog op de begrotingsbehandeling – willen bijdragen aan de oordeelsvorming door de gemeenteraad door het uitvoeren van een quick scan naar de realisatie van de bezuinigingen in de bestuursperiode 2011-2014. En daarbij een bijdrage willen leveren aan de oordeelsvorming over de haalbaarheid van de bezuinigingsrichtingen in de bestuursperiode 2015-2018.

Onderzoeksvraag

Zijn de bezuinigingen uit de bestuursperiode 2011-2014 ook in meerjarig opzicht gerealiseerd? Wat is de haalbaarheid van de bezuinigingsvoornemens 2015-2018? ‘Haalbaarheid’ betekent in dit kader de mate waarin de maatregelen in meerjarig perspectief realistisch en uitvoerbaar zijn.

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.