Skip to main content

15-01-2014

Delftse Rekenkamer

Delftse re-integratie gereed?: Nulmeting, Benchmark en Stresstest voor de Participatiewet

Samenvatting

Als gevolg van een toenemend tekort op het uitkeringsbudget, de gegroeide landelijke werkloosheid en grote bezuinigingen op het re-integratiebudget heeft de rekenkamer een onderzoek gedaan naar het Delftse re-integratiebeleid, waarbij het gaat om de resultaten, de wijze waarop deze resultaten tot stand komen: met welk beleid, organisatie en uitvoering worden de resultaten gerealiseerd. De resultaten van het beleid zijn vergeleken met andere gemeenten. De toekomstbestendigheid van het beleid en uitvoering beoordelen, met het oog op de komst van de Participatiewet, de bezuinigingen en verwachte economische ontwikkelingen.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Delftse re-integratiebeleid in relatie tot ‘best practices’ van andere gemeenten en is de uitvoering gelet op de invoering van de Participatiewet en de verwachte arbeidsontwikkelingen toekomstbestendig?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten