Skip to main content

01-06-2013

Delftse Rekenkamer

Beheer wegen in beeld

Samenvatting

De Delftse rekenkamer geeft met het onderzoek inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. Daarbij heeft de rekenkamer zich ook gericht op de kwaliteit van sturing en controle door de gemeenteraad op het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen en op de burgers van Delft. Waar mogelijk zijn aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren en de sturende en controlerende rol van de raad daarbij optimaal te benutten.

Onderzoeksvraag

Hoe doelmatig en doeltreffend is het beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen in de gemeente Delft na doorvoering van de bezuinigingen en is de sturing hierop door de raad effectief?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten