Skip to main content

12-07-2012

Delftse Rekenkamer

Regievoering door gemeente Delft

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om de raad en het college te helpen bij het realiseren van de ambities en het beslechten van worstelpunten. Er zijn sinds een aantal jaren stappen gezet om de regierol te versterken. Er is voldoende empirische basis is om te kijken hoe het tot nu toe is gegaan en wat hieruit geconcludeerd en geleerd kan worden voor de toekomstige plannen.

Onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van de regievoering rond strategische samenwerking? Wat leert ons dit voor het realiseren van de doelen en resultaten van regie en de rol van de raad?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten