31-05-2011

Delftse Rekenkamer

Wijkaanpak, de beste aanpak?

Samenvatting

De Delftse rekenkamer heeft nader onderzoek gedaan om, in het kader van deze herziening van de wijkaanpak, inzicht te verwerven in de succes- en faalfactoren van het wijkgericht werken in Delft met het oog op het nieuwe beleid. De rekenkamer heeft onderzocht welke handvatten uit het verleden kunnen worden gebruikt bij de vernieuwde aanpak?

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het wijkgericht werken effectief? Wat zijn de doelen die het gemeentebestuur wil bereiken met de herziening van de Delftse wijkaanpak?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.