Skip to main content

27-09-2012

Rekenkamercommissie Woensdrecht

Onderzoek Dorpsplatforms

Samenvatting

De fundamentele vraag blijft of de gemeente daadwerkelijk voldoende toegevoegde waarde ziet in deze vorm van burgerparticipatie. Uit de interviews en enquête concludeert de commissie dat het draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie erg smal is. Ondanks dat veel energie is gestoken in de evaluatie en het benutten van ervaringen om wijzigingen door te voeren, is de essentie van de boodschap uit de evaluatie onvoldoende vertaald naar verbeteringen voor de nieuwe werkwijze.

Onderzoeksvraag

In hoeverre heeft de gemeente Woensdrecht de voorwaarden gecreëerd die nodig zijn om de dorpsplatforms de gelegenheid te bieden om namens de inwoners invloed te kunnen uitoefenen op de gemeentelijke beleids- en beheersactiviteiten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Woensdrecht
Ingestuurd door
Dies Rijk
E-mailadres
d.c.rijk@home.nl

Documenten