Skip to main content

27-06-2013

Rekenkamercommissie Woensdrecht

Bestuurlijke nota Onderzoek Aviolanda

Samenvatting

De commissie concludeert dat zowel het college als de raad zich niet voldoende bewust zijn van de risico’s die het project Aviolanda met zich meebrengt. Uit ons onderzoek is gebleken dat bij de startfase van het project de mogelijke risico’s niet helder aan de raad zijn voorgelegd en dat de bestuursrapportages ook geen eenduidig beeld geven van de kosten die met het project gemoeid zijn. De informatieverstrekking aan de raad gebeurde vaak in korte mondelinge mededelingen. Uit de diverse stukken blijkt niet dat de (mogelijke) risico’s geëvalueerd worden. Van risicomanagement is geen sprake.

Onderzoeksvraag

Beheerst de gemeente Woensdrecht de risico’s met betrekking tot het project Aviolanda?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Woensdrecht
Ingestuurd door
Dies Rijk
E-mailadres
d.c.rijk@home.nl

Documenten