Skip to main content

20-02-2015

Rekenkamercommissie Wormerland

Rapport onderzoek leges Wormerland

Samenvatting

Het rapport geeft inzicht in de doelmatigheid van de dienstverlening en in de mate waarin de kosten van de dienstverlening worden doorberekend. Daarmee heeft het rapport een belangrijke ondersteunende functie ten behoeve van bijstelling van het beleid, het toezicht op de realisatie van de doelstelling en bijsturing op de uitvoering. De gemeenteraad van Wormerland staat als beleid voor dat de leges 100% kostendekkend zijn. Zoals uit dit rapport blijkt is de werkelijke situatie niet in overeenstemming met deze beleidsdoelstelling.

Het onderzoek is – onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie – uitgevoerd door het externe bureau BMC.

Onderzoeksvraag

Zijn de kosten van de uitvoering op een redelijk wijze doorberekend aan de leges?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Raad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Wormerland
Ingestuurd door
K. Meijer(ambtelijk secretaris)
E-mailadres
karin.meijer@over-gemeenten.nl

Documenten